Diensten

Verpleging is een beroep waarin levenslang leren centraal staat.  Onze verpleegkundigen hebben dit ter harte genomen en hebben zich gespecialiseerd in een aantal specifieke bekwaamheden.  Wij hebben referentieverpleegkundigen stomazorg, wondzorg, palliatieve zorgen en een diabeteseducator.  Graag lichten we deze specialiteiten toe.