Wondzorg

Referentieverpleegkundige wondzorg:    - Bieke Verwimp


Een referentieverpleegkundige wondzorg heeft een grote bagage aan kennis over wonden, wondzorgproducten, verbanden, observeren en beoordelen van wonden, …

Deze verpleegkundige bekwaamt zich voortdurend in het updaten van kennis over wondzorg, nieuwe inzichten, nieuwe verbanden, nieuwe technieken, … .  Zij overlegt met de behandelend geneesheer en samen zoeken zij naar een geschikte verzorging voor allerlei wonden, zoals decubituswonden, diabetische voet, geïnfecteerde wonden, postoperatieve wonden, oncologische wonden, ulcus cruris, …

Zij heeft ook kennis over voeding bij wonden en pijnbeheer.