Palliatieve zorgen

Referentieverpleegkundige palliatieve zorgen:- Renilde Van Elven

- Bieke Verwimp

- Jessica Geukens


Deze verpleegkundige heeft deskundigheid verworven om patiĆ«nten te begeleiden op een ethische en kwalitatief verantwoorde wijze. Zij heeft zich bekwaamd in de pijn- en symptoomcontrole, mondzorg, voeding, rouw en verlies, spiritualiteit, zorgethiek en comfortzorg bij palliatieve zorgvragers.  Zij fungeert als aanspreekpunt in de palliatieve zorgverlening en is op de hoogte van financiĆ«le, economische en juridische aspecten binnen de palliatieve zorg. Ook zorg voor de mantelzorgers en interdisciplinaire samenwerking staan centraal binnen de palliatieve zorgverlening.


Groep Bieke Verwimp

Tessenderloseweg 131, 2431 Veerle

0476/94.86.25

bieke.verwimp@gmail.com

www.groepbiekeverwimp.be

BE 0809.165.585